VOORWAARDEN en PRIVACY

Op het moment, dat je je aanmeldt als lid van onze tafeltennisvereniging Tempo-Team accepteer je onderstaande voorwaarden.

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  Lidmaatschap kan ieder moment van het jaar ingaan. De penningmeester geeft aan wat het bedrag aan contributie is voor het restant van het nog lopende jaar. Opzeggen dient voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar plaats te vinden.
  Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals verhuizing of een blessure die blijvend is, kun je je lidmaatschap eerder opzeggen.
 2. Je kunt je aanmelden als recreant of als competitiespeler. Competitiespeler geldt voor het hele verenigingsjaar, tenzij anders aangegeven.
 3. De inning van de contributie vindt via automatische incasso plaats. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het inschrijfgeld en de machtiging tot incasso.
 4. Adreswijziging dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan onze ledenadministratie: HIER
 5. Privacy: Je gegevens worden gebruikt voor interne administratiedoeleinden. Verder worden ze doorgegeven aan de NTTB, waarvan je verplicht lid bent. Je gegevens mogen door de vereniging, door de NTTB en door TTapp gebruikt worden voor aan onze sport gerelateerde doeleinden. Je bent akkoord met het plaatsen van foto’s en/of filmpjes waarop je voorkomt op onze website of in andere uitingen van de vereniging.
  Je gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden i.v.m. reclamedoeleinden of niet aan onze club gerelateerde activiteiten.
 6. Als competitiespeler word je twee keer per jaar ingeroosterd om bardienst te doen.
 7. Als competitiespeler ben je in competitiewedstrijden verplicht te spelen in clubkleding. In ieder geval in het shirt van Tempo-Team. Verder het short van de club of een zwarte sportbroek. Dit is reglementair voorgeschreven door de vereniging en door de NTTB.
 8. In de zaal wordt op zaalschoenen gespeeld met een niet afgevende zool.
 9. In je gedrag bevorder je de goede naam van Tempo-Team en stel je je sociaal op naar medeleden en bezoekers.
 10. De barruimte is een belangrijke ontmoetingsplek en van harte aanbevolen.
   De gebruikte consumpties moeten voor vertrek betaald worden.
 11. We gaan er vanuit dat je Tempo-Team ondersteunt door een bijdrage te leveren aan de vele activiteiten die nodig zijn: schoonmaak, organisatie toernooien, hand- en spandiensten, e.d.
  Ook nodigen we je uit voor extra inkomsten te zorgen door een bijdrage aan de Vrienden van Tempo-Team, of door een reclamebord of door anderszins te sponsoren.

Wij wensen je een langdurig en sportief lidmaatschap van onze en hopelijk nu ook jouw
tafeltennisvereniging Tempo-Team.

Het Bestuur