Pingpongbaas!

We kunnen nu ook de app Pingpongbaas (rare naam!?) van de NTTB gaan gebruiken zodat je zelf je reservering kunt regelen. Download de app in je store, installeer en zoek Tempo-Team. Daarna wijst de weg zich vanzelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.