TAFELTENNISVERENIGING TEMPO-TEAM

Contributie wordt binnenkort geïnd

Contributie wordt binnenkort geïnd

Beste Leden,

Aan eind van deze maand of begin oktober wordt de contributie via automatische incasso van je rekening afgeschreven. Dus belangrijk, dat er voldoende saldo op je rekening staat.
Je kunt dan weer een heel jaar genieten van alle mogelijkheden van ons cluppie.

Voor het verenigingsjaar 2023-2024 bedraagt de contributie:
Jeugd recreatief           € 155,-
Jeugd competitie         € 185,-
Senioren recreatief      € 185,-
Senioren competitie     € 235,-
(eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 10,-)

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze penningmeester, Gerrie Koopman gerrie@ttv-tempoteam.nl

Translate »