Open, Open, Hoe gaat het lopen?

Morgen zijn we weer open. En dat betekent improviseren, dus zoveel mogelijk, zoveel mogelijk mogelijk maken.

WAT ZIJN DE REGELS?

 • 1,5 m is intussen wel bekend, hè. Geldt voor hele gebouw, behalve als je lekker aan het spelen bent!
  Max. 24 mensen in de zaal, waarvan er 12 spelen.
  In de bar max: 16 mensen.
 • de 1,5 m geldt niet voor jeugd tot 18 jaar. Volwassenen en jeugd houden wel 1,5 m afstand.
 • er zijn 6 tafels beschikbaar. Speelzone van 4,5 bij 9m. is aangegeven, als minimum.Omdat registreren verplicht is, werken we met aanmelden. Kom je ook niet voor niets en vermijden we te veel mensen tegelijkertijd. Tot vier weken, nadat iemand heeft gespeeld, moeten we zijn aanwezigheid kunnen terugvinden! Dus als je niet komt op een aangemeld moment, moet je dat doorgeven. Blijf je langer en kom je daardoor in een andere groep terecht: doorgeven!!!!
 • Tip je team- en speelgenoten, dat we weer open zijn. Our members come from all over the world, you know.
 • in de zaal-agenda kun je zien of er ruimte is om je aan te melden op een bepaald moment.
 • de training van maandag meld je aan bij Herman. Twee groepen. Herman informeert je daarover. Immers, 12 is de max per keer.
 • Marleen is bereid om op dinsdag ook te splitsen. Twee maal een uur training. Dus 24 spelers kunnen op een avond trainen. Is het vol, dan heb je de week daarop voorrang. Opgeven bij Leen. whatsapp 0649982473 of leen@leenspeelman.nl
 • Training Bettine op donderdag heeft als max 12 spelers.
 • Aanmelding donderdagavond, training Bettine en vrij spelen daarna bij: nathalievanlierop@gmail.com
 • Jeugdtraining. Spelers kunnen gewoon komen. Registratie niet verplicht, zo ver ons bekend.
 • Vrij spelen: Vooralsnog kun je je bij mij (Leen) opgeven voor de komende periode tot en met zondag 12 juli.
 • Zijn bezig met pingpongbaasap. Vanavond webinar, daarna kijken of we (Herman, Leen, MarcelN.) hem naar onze zin kunnen inrichten.
 • Volg zoveel mogelijk de looproutes. Tweede deur is uitgang.
 • Kleedkamer. Mag gebruikt worden. Drie mensen is maximum. Douche toegestaan. Helaas, 1 tegelijk…..
 • Toilet. één tegelijk. Maar dat deden we al, hè.
 • Bar: mag weer gebruikt worden. Fusten zijn aangesloten.
 • Marcel Nabarro is aanspreekpunt voor het gebruik van de bar.
 • Degene die de bar doet, zorgt voor invoeren in de iPad en betaling per pin via Sumup.
 • Niet voldoende ervaring met de iPad? Schrijf barbon met daarop: datum, voor- en achternaam!!!! (je weet niet hoeveel Martijnen, Marcellen, Jannen en zo er lid zijn. Ja, van Razi is er maar 1! Jammer.)
 • Houd afstand in de barruimte. Buiten mag je zitten, maar NIET STAAN drinken. Stoelen die over waren in de barruimte, staan in de gang en kunnen dus buiten gebruikt worden. Of je ze ook weer terug moet zetten op die plek in de gang? Zoiets heet een retorische vraag. We vertrouwen erop, dat jullie ook retorisch handelen.

HYGIëNEMAATREGELEN

 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Gel staat op bar.
 • Handen afvegen aan tafel verboden. Neem dus zonodig een eigen handdoekje mee.
 • Tafel schoonmaken na spelen. Schoonmaakspullen staan op teltafel bij iedere tafel.
 • Maak tafels, stoelen en bar schoon met schoonmaakspul dat klaar ligt.
 • Toilet. Handdoeken zijn vervangen door papierrollen. Maak wat je hebt aangeraakt schoon. Liggen schoonmaakdoekjes. Je eigen lichaam is grotendeels facultatief wat deze aanwijzing betreft…..
 • Neem eigen balletjes mee en hou die schoon. Via Floris kun je een eigen voorraad aanleggen.
 • De trainingsballen kunnen ontsmet worden in een “ontsmettingsbak”. Staat in de keuken.
 • Omdat ook voor de club dure tijden zijn, stellen we het erg op prijs, als je kans ziet om eigen handgel mee te nemen. Of gewoon eens een flesje te doneren.  Of beide.
 • We hebben nog wat lege spuitflessen nodig, waarmee de tafels schoon kunnen worden gemaakt. Doen we water en een druppeltje Dreft in. (Tip van JohnS.; is schoonmaakdeskundige. Dat zal je niet verrassen.)

THEORIE?

 • Mocht zeer onverhoopt, de vereniging een boete krijgen, doordat een of meer leden zich niet aan voor de vereniging verplichte regels hebben gehouden, dan zijn dit lid of deze leden aansprakelijk voor de boete. En ook voor andere schade voor de vereniging. Bijvoorbeeld: kost de vereniging heel veel, als de bar dicht moet, omdat je zo lekker buiten stond te drinken.

GEBOUW: En vandaag hadden Axel, Martin en Henk weer een gesprek met de aannemer c.s. over de gebreken van het gebouw. Ook daar stoppen leden tijd en inspanning in.

Mocht je, hoe begrijpelijk maar niet nodig, hoor, last krijgen van een schuldgevoel. Je bijdrage is van harte welkom. Gewoon, omdat je beseft, dat we het alleen samen voor elkaar kunnen krijgen

 

Wat zou het mooi zijn, als in bovenstaande alles is benoemd, wat benoemd moet worden. Dat het voor iedereen duidelijk is en dat iedereen zich eraan houdt.

Een optimistische groet, namens Bestuur en Herman en Sander (teams rond) en Cees (bestelling rond) en Marcel F. en….

Leen

10 gedachten over “Open, Open, Hoe gaat het lopen?

  1. Ik wilde zoals vct (voor de corona tijdperk) op maandag om 10h samen met Harrie B komen spelen. Meestal deed Marcel de deur open. Doet hij dat weer? Als ja, dan waar kunnen we ons registreren?

 1. Er staan groepen van een paar personen in de agenda.
  Het lijkt dus of niet alle tafels dan bezet zijn.
  Wat is een groep?
  Kan ik met mijn trainingsmaatje ook op die tijd spelen?
  Moet ik dat dan bij Leen of bij de groep melden?

 2. Per twee personen een tafel. Als er een groep staat, staat er ook bij hoeveel tafels. Bij 6 tafels dus vol.
  Ja, melden bij mij. Met maatje. Staat in het bericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.