NTTB versie 26 juni 2020

AANVULLINGEN voor de Tafeltennissport op het LEIDENDE
Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF Versie NTTB: 26 juni 2020

Het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (versie 26 juni), inclusief de aanvullingen voor de binnensport is leidend, ook voor onze tafeltennissport. Alle genoemde maatregelen in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF zijn verplicht en dienen door de verenigingen toegepast te worden. Deze maatregelen hebben wij niet in onderstaande opsomming herhaald.
Wij hebben enkele sportspecifieke aanvullingen op een rij gezet. Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van onderstaande aanvullingen kunnen gesteld worden via info@tafeltennis.nl.
Daarbij lichten wij de term ‘Field of Play’ toe. Hiermee wordt in het geval van de tafeltennissport de gehele speelzaal met alle tafeltennistafels bedoeld.
Tafeltennis in het algemeen:
* Tafeltennis is een individuele sport
* Tafeltennis is GEEN contactsport
* Tafeltennis is GEEN verplaatsingssport (waar in het Protocol Verantwoord Sporten het e.e.a. over vermeld wordt)
Om de uitgangspunten na te kunnen leven zijn de maatregelen in onderstaande clusters verdeeld:
1. Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het deurbeleid
2. Maatregelen voor gebruik accommodatie en materiaal – veiligheid en hygiëne
1. Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het deurbeleid
Enkele adviezen om de overdracht van het virus en daarmee besmetting van anderen te beperken en te voorkomen:
* Tijdens het sporten (concreet: trainen/spelen achter de tafel) geldt géén afstandsbeperking. Sport je niet? Dan geldt de 1,5 meter afstand voor volwassenen vanaf 18 jaar en ouder. Let op: dit geldt dan voor, naast de kantine, de kleedkamer en andere ruimtes en óók in de speelzaal.
* Handhaaf de richtlijnen die gelden voor de afdelingscompetitie, dus per tafel een door speelveldomrandingen afgezette vrije speelzone van 4.5 x 9 meter.
* Definieer zelf als vereniging hoeveel personen je op moment-X aanwezig kan laten zijn in de speelzaal en /of kantine.
* Werk zoveel als mogelijk met vaste groepen.
* Zorg dat aanwezigheidsgegevens kunnen worden overlegd voor eventueel bron- en
contactonderzoek en bewaar deze gegevens minimaal 4 weken. Reservering van spelmomenten en de verplichte aanwezigheidsregistratie wordt mogelijk gemaakt via de PingPongbaas app. U vindt HIER meer informatie over dit systeem.
* Wissel niet van kant.
2. Maatregelen voor gebruik accommodatie en materiaal – veiligheid en hygiëne
* Volg de basis- en hygiëneregels https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1- juli-15-meter-blijft-norm en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
* Pas social distancing (1,5 m) zoveel mogelijk toe en vermijd onnodige/overbodige ontmoetingen.
* Gebruik alleen eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal.
* Advies NTTB: Verzamel na de trainingssessie de gebruikte ballen in een ‘ontsmettingsbak’. De
ballen kunnen de volgende dag opnieuw gebruikt worden.
* Een andere optie is de ballen direct na afloop van de trainingssessie ontsmetten.
* Reinig tafels voor én na de training.
* Geen zweethanden afvegen op de tafel. Gebruik een eigen handdoek.
* Heb je een eigen kantine? Deze checklist helpt je om de juiste stappen te zetten.