Nog even over Pingpongbaas…

Om dubbele reserveringen te voorkomen gaan we gewoon nog even door met de oude manier van reserveren en worden de reserveringen via de nieuwe app nog even niet officieel. Hebben we mooi even de tijd om de nieuwe app onder de knie te krijgen.
Dus gewoon nog even reserveren via een mailtje!
Voor de maandag: MAIL
Overige tijden: MAIL

Met ingewikkelde groet van Leen en Herman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.