Najaarscompetitie gepubliceerd

Het competitieprogramma voor het komende najaar staat alweer op onze website:
https://www.ttv-tempoteam.nl/web/competitieprogramma/.
We hopen dat er, met inachtneming door iedereen van alle veiligheidsmaatregelen, in goede omstandigheden kan worden gespeeld.

Veel succes!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.