Marcel Frijhoff geëerd.

Beste Tempo-Teamers,

Afgelopen dinsdag vond de jaarlijkse ALV van onze regio van de NTTB plaats. Voor deze vergadering was Jan Simons, voorzitter van de NTTB, deze keer vooral ook gekomen om Marcel de speld te overhandigen, die hoort bij het erelidmaatschap van onze NTTB-regio. In een korte toespraak waarin hij de veilige kant koos op het gebied van feiten, zwaaide hij Marcel alle lof toe voor het vele werk en de vele verschillende functies, die hij voor de regio zo veel jaren heeft vervuld. Nu op het moment, dat Marcel zich terugtrekt, als bestuurder, was het een vanzelfsprekend moment om hem erelid te maken en hem de daarbij behorende speld te overhandigen. Dat overhandigen ging veilig afstandelijk, zoals je op de foto kunt zien.

Marcel, ook namens het bestuur van harte gefeliciteerd met deze meer dan verdiende erkenning van al je inzet en deskundige bijdrages aan het tafeltennis in onze regio.

En dat je dinsdag als reactie onder andere zei, dat je nog wel zichtbaar zal blijven, sluit goed aan bij wat je drie jaar geleden zei, bij het ontvangen van het erelidmaatschap van Tempo-Team: “Jullie zijn nog niet van me af”.  Hoeft absoluut ook niet.

                   Namens het bestuur, Leen Speelman

 

12 gedachten over “Marcel Frijhoff geëerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.