Intekenen op training en vrij spelen, de nieuwe competitie, lidmaatschap

Beste iedereen en allemaal,

Nog net in het staartje van dit verenigingsjaar kunnen we weer vrij spelen en trainen. Er wordt gelukkig meteen behoorlijk gebruik van gemaakt. Toch lijkt het of het nog niet bekend is bij een aantal van onze leden, die in oktober, november regelmatig intekenden. Bij een aantal leden is het integendeel zo goed bekend, dat ze ongeveer iedere dag ingeboekt staan en soms voor een groot aantal uren. Zo lang, dat anderen niet belemmert om ook te kunnen komen spelen, staan we dat toe. Raakt het overvol, dan zullen we ook af en toe nee moeten verkopen aan deze enthousiastelingen.

Verder willen we wat vrij spelen betreft op de maandagavond voorrang geven aan degenen, die het recht hebben om op die avond te trainen, recreant zijn of zesde klasse spelen. Op dinsdagavond idem voor degenen, die op de dinsdagavond thuis horen.

Ook willen we in principe niet langer dan een week van te voren boeken. Een enkel tweetal boeken we op langere termijn, omdat dat het enige moment is, dat ze kunnen spelen. In verband met werk of andere omstandigheden. Die spelen ook maar een keer per week.

Half september gaat de nieuwe competitie van start. Het worden nieuwe poules. Uitgegaan wordt van de klasse waarin de oude teams speelden. Nieuwe teams of nieuwe samenstellingen worden op rating ingedeeld, zodat we in september in zoveel mogelijk gelijkwaardige poules kunnen gaan spelen.
Om het werk van onze wedstrijdsecretaris Sander, jonge vader!!!, te verlichten inventariseren Marcel Nabarro en Leen Speelman de competitiespelers. De uitkomst bespreken we vanzelfsprekend met allesweter Sander.
De teams van de jeugd worden uiteraard door de trainers met de jeugd geregeld.

Voor de jeugd en de senioren regio moet het allemaal half juli duidelijk zijn. De teams van de landelijke spelers moeten voor 1 juli aangemeld zijn bij de NTTB.

We gaan dus uit van bestaande teams. Als je team ongewijzigd blijft, geef dat dan door aan Marcel of Leen, in zoverre dat al niet is gebeurd.
Kom je in je team een of meer spelers te kort, meld dat dan zsm.
Speel je nog geen competitie, maar wil je wel competitie gaan spelen: geef je op en geef aan op welk niveau je jezelf inschat. Met de trainers overleggen we daarover dan nog even. Bescheidenheid en zelfoverschatting door gezonde ambitie worden zo met een vriendelijke glimlach gecompenseerd. Ook is het goed om te beseffen, dat er niet op alle niveaus onbeperkt plekken beschikbaar zijn. En ja, Sander wordt altijd blij, als je voor vervoer kunt zorgen (auto dus; Ilias, treinmachinist, Deriel, buschauffeur: helaas onbruikbare grote vervoerscapaciteit voor de club).

Ten slotte: we hopen natuurlijk dat iedereen lid blijft en dat we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen in de komende tijd. Door omstandigheden (verhuizing, ziekte, andere sport, studie, enkele keer corona, ed.) hebben er meer leden opgezegd, dan dat we nieuwe leden mochten begroeten.

Mocht je om welke reden ook besluiten onze club te verlaten, geef opzegging lidmaatschap dan op tijd door. Liefst komende twee weken. Voor half juni dus. Beëindig je je lidmaatschap te laat, dan ben je onze onkosten aan de NTTB en het eerste trimester aan contributie verschuldigd. (Volgens onze statuten zelfs contributie voor het hele jaar.) En op tijd opzeggen voorkomt veel extra werk voor penningmeester en ledenadministrateur.
Het allereenvoudigst en ook plezier gevend is, als je gewoon lekker lid blijft en weer komt genieten van het balletjes bal in onze prachtige accommodatie.

Graag tot op de club,

Bestuur, wedstrijdsecretariaat, ledenadmi, jeugdadmi, jullie trainers.

 

 

1 gedachte over “Intekenen op training en vrij spelen, de nieuwe competitie, lidmaatschap

  1. Wanneer mag de selectie van donderdag dan vrij spelen? Zou mooi zijn als wij tot 20 30 u mogen. Wij kunnen alleen van 18 tot 19.30 u spelen….
    Dat mag dus nu ook voor de spelers op de maandag en de dinsdag. Ik hoor dit graag
    Want dan mogen wij dus niet op ma avond en di avond spelen
    Heb ik dat goed?

Gesloten voor reacties.