Integriteit & Veiligheidsbeleid

De vertrouwenscontactpersoon
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen, dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn en zo nodig zorgvuldig kunnen optreden tegen dergelijk gedrag.

Dit is dan ook de reden waarom binnen onze club per 1 juli 2021 een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon wil fungeren als centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen, dat de wijze waarop we binnen de vereniging met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd wordt. Dit geldt voor alle leden, ouders en vrijwilligers.

Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • Pesten of gepest worden
  • Machtsmisbruik en verbale agressie
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele geaardheid niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag o.a. ongewenste intimiteiten, de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een clublid of trainer en gedrag dat je als onprettig ervaart
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging
  • Twijfels of jouw gedrag als trainer verstandig is
  • Iemand die jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Soms zal het nodig zijn om elders advies in te winnen.
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, er wordt niets gedaan buiten medeweten van de melder.
De melder kan door de vertrouwenscontactpersoon geholpen worden bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
De vertrouwenscontactpersoon is verplicht het bestuur van de vereniging op de hoogte te stellen van de meldingen. Dit kan, desgewenst, anoniem.
Het bestuur moet namelijk op de hoogte blijven van wat er binnen de vereniging speelt en moet eventueel kunnen ingrijpen.

Wie is onze vertrouwenscontactpersoon?

Gaby van Otterloo (06 39052629)

Ik ben gepensioneerd en daarvoor werkzaam geweest bij het Speciaal Basis Onderwijs, als GZ psycholoog. Onlangs heb ik een scholing voor vertrouwenscontactpersonen gevolgd bij NOC/NSF

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt binnen onze vereniging en dat er een veilig klimaat heerst. Misschien denk je dat jouw situatie niet “ernstig genoeg” is om een gesprek aan te vragen, maar zodra je bepaald gedrag ervaart als onprettig of onveilig is de situatie “ernstig genoeg”.
Schroom daarom niet om contact op te nemen.

 

En verder belangrijk
Naast deze centrale positie van de VCP zorgen we er als vereniging ook voor, dat de leden die met de jeugd werken beschikken over  een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook is door de leden om wie het gaat, de gedragscode sociale veiligheid ondertekend.
Ook beschouwen we het gedrag van de bestuursleden, als belangrijk voorbeeldgedrag.