Info wpbase

* Als u op de knop “Nieuwe service toevoegen” klikt, wordt een nieuwe lege rij ingevoegd.

* Nieuw ingevoegde record (s) worden niet opgeslagen tenzij u het naamveld invult en op de knop “Services opslaan” klikt.

* ID-veld: Â wordt automatisch gegeven door het systeem en is uniek. U kunt deze ID gebruiken in shortcodes of in een aantal add-on (bijvoorbeeld Advanced Pricing) instellingen.

* Int (intern) veld: Â Uitgebreide add-on voor servicefuncties vereist. Services die als intern zijn gemarkeerd, worden niet weergegeven in het vervolgkeuzemenu Services. U kunt het gebruiken voor services die u alleen intern aan providers toewijst, bijv. voor telefonische afspraken. Opmerking: hoewel de klant geen interne service kan selecteren, kunnen ze wel een interne service boeken, op voorwaarde dat deze vooraf is geselecteerd door de beheerder met het kenmerk “service” bij het boeken van shortcodes. Dit betekent dat de beheerder de interne functie van een dergelijke service praktisch kan overschrijven voor de gewenste shortcodes, en dus voor de gewenste pagina’s.

* Naamveld: Â U kunt hier alles gebruiken als de servicenaam. Dit wordt getoond aan de klant aan de voorkant in het vervolgkeuzemenu Services, in de lijst met boekingen, in e-mails, enz.

* Locaties-veld: Â Vereist locatie-add-on en is alleen geldig als er ten minste één locatie is gedefinieerd. Locaties waar service wordt verleend. Er kan meer dan één locatie worden geselecteerd. Als u locaties heeft gedefinieerd, moet elke service worden toegewezen aan ten minste één locatie om te kunnen worden geselecteerd.

* Categorieënveld: Â Vereist add-on voor uitgebreide servicefuncties. Het kan worden gebruikt om uw diensten te groeperen voor weergavegemak, b.v. in het drop-down keuzemenu van front-end services. Om een ??service aan een of meer categorieën toe te wijzen, moet u eerst de categorieën op het tabblad “Categorieën” definiëren. Nadat u de categorieën heeft opgeslagen, kunt u ze in dit veld selecteren. Als u categorieën hebt gedefinieerd, moet elke service aan ten minste één categorie zijn toegewezen. Anders is het misschien niet mogelijk om de niet-toegewezen service aan de frontend te kiezen.

* Capaciteitsveld: Â is een optioneel veld om uw beschikbare personeel van de dienst voor alle beschikbare tijdvakken te wijzigen (vergroten of verkleinen). Als de capaciteit wordt vergroot, zal het extra “virtuele” personeel de werkuren van de dienst gebruiken (WP BASE maakt het mogelijk om de werkuren van elke dienst afzonderlijk in te stellen). Indien leeg gelaten of als nul, wordt het getal tussen vierkante haken, het totale aantal serviceproviders dat aan deze service is toegewezen, toegepast. Opmerking: 1) Als er geen serviceproviders zijn gedefinieerd, gaat WP BASE ervan uit dat de bedrijfsvertegenwoordiger alle services kan leveren en stelt hij de capaciteit in op 1 voor elke service (u kunt deze waarde nog steeds verhogen). 2) Dit is in het algemeen de beschikbare capaciteit. Werkelijke beschikbaarheid voor elke keer dat een slot afhangt van SP’s die op dat specifieke slot werken, en het wordt automatisch berekend door WP BASE. Tip: als u een service wilt uitschakelen / sluiten, stelt u de capaciteit in op negatief, bijv. -1. Als u ALLE services wilt uitschakelen, stelt u in plaats daarvan de bovenlimiet voor het indienen van reserveringen in op een negatieve waarde. Gesloten services kunnen niet aan de front-end worden geselecteerd, maar ze zijn zoals gewoonlijk beschikbaar aan de admin-kant.

* Padding after field: Â Uitgebreide add-on voor servicefuncties vereist. Het is de pauze in minuten die na elke afspraak wordt opgeteld. Dan kan de volgende afspraak worden gemaakt na duur + opvulling na tijd. Als uw service bijvoorbeeld 60 minuten duurt en u na elke afspraak 30 minuten rust wilt hebben, stelt u hier 30 in. Het kan alleen worden geselecteerd in stappen van Tijdbasis.

* Opmerkingen over Padding-instellingen: Â 1) Paddings worden toegepast op reeds gemaakte afspraken, niet op potentiële afspraken. Als u dus geen boekingen heeft, zult u geen verandering in de tijdsleuven opmerken. Als je hiaten wilt toevoegen, zelfs als er geen afspraken zijn, gebruik dan de werktijdeninstellingen en “voeg pauzes toe” zoals je wilt (het wissen van een cel in de tabel met werktijden betekent het toevoegen van een pauze). Als u deze hiaten in de diensturen toevoegt, stelt u ook Altijd beschikbare tijden van diensten controleren in op Ja. 2) Som van duur en opvulling mag niet meer zijn dan 24 uur. Om deze reden zijn paddings niet beschikbaar voor “hele dag” (24 uur) services.

* Prijsveld: Â is de prijs van de dienst. U kunt leeg laten voor gratis diensten. Opmerking: een dienst met een prijs betekent niet noodzakelijk dat er een voorschot vereist is, b.v. als u de betaling int op uw bedrijfslocatie. U kunt deze vereiste instellen door de instelling Betaling vereist.

* Waarborgveld: Â Vereist addon voor uitgebreide servicefuncties. Het is de * Restitutie * aanbetaling voor de service. Dit kan worden toegevoegd aan het te betalen bedrag met behulp van de optie Waarborg toevoegen aan totaalbedrag. Deze waarde wordt in het boekingsrecord opgeslagen om het saldo te berekenen en wordt na voltooiing van de afspraak op nul gezet in het record. Daarom levert niet-terugbetaalde aanbetaling bij voltooiing een positief saldo op in het voordeel van de klant. U kunt de aanbetaling terugbetalen met handmatige betalingen, zodat het saldo zelfs gelijk is.

*Beschrijvingspagina: Â is een optionele pagina die de service beschrijft. De inhoud van deze pagina wordt gelezen uit de database en de bijbehorende afbeelding en tekst worden gebruikt in de schuifregelaar of als tooltip in het vervolgkeuzemenu Services aan de voorkant, afhankelijk van de instelling Gebruik schuifregelaar met uitgelichte afbeeldingen (niet mobiel). Pagina’s met de status “publiceren” en “privé” worden weergegeven en kunnen worden geselecteerd. Type van deze pagina (pagina, bericht, aangepast bericht) kan worden geselecteerd uit Geavanceerd? Beheerinstellingen (add-on voor geavanceerde functies is vereist).

* U kunt zoveel records (services) toevoegen als u wilt en ze worden alleen opgeslagen nadat u op de knop Save Services heeft geklikt.

* Sommige servicegerelateerde add-ons voegen een “Meer” -link toe net achter ID. Wanneer u op die link klikt, kunt u aanvullende instellingen bekijken en instellen die vereist zijn voor deze add-ons.

* Om een ??record leeg Naam veld en Opslaan te verwijderen. Opmerking: als u een serviceprovider bent, kan het verwijderen van zelfgemaakte services beperkt zijn. Als u een waarschuwingsbericht ziet, neem dan contact op met admin,

* Aangepast sorteren: Â In front-end selectiemenu’s worden items standaard weergegeven in de volgorde hier (andere weergavevolgorde kan worden ingesteld in de gerelateerde shortcode, bijvoorbeeld sorteren in alfabetische volgorde – zie order_by attribuut van de shortcode). Om een ??aangepaste sortering te maken, selecteert u de rij met uw muis en verplaatst u deze naar de nieuwe positie (slepen en neerzetten) en klikt u vervolgens op Opslaan. Sorteren gebeurt alleen op de huidige pagina. Als u meer dan één pagina met items heeft, verhoogt u de instelling Aantal bedrijfsrecords per pagina tot een waarde voor alle items, maakt u de sortering en keert u terug naar vorige records per paginawaarde. Categorieën zijn ook sorteerbaar. Als u categorieën gebruikt, wilt u ze misschien ook sorteren. Opmerking: als u een serviceprovider bent en sorteert op uw profielpagina, kunnen uw eigen services alleen onderling worden gesorteerd. Bovendien, als admin de sortering van uw services heeft gewijzigd en ze een hogere prioriteit heeft gegeven dan voorheen, dan mag u helemaal geen nieuwe sortering maken. Vraag in dergelijke gevallen admin om uw diensten voor u te sorteren.