Gefriemel, vraagjes, informatie

Beste tafeltennissers,

Onze onvolprezen Herman constateerde, dat de goed werkende IPad en de goed werkende bonnetjesprinter worden gesaboteerd door, zoals hij het noemt: friemelaars. De iPadverbinding met de bonprinter wordt losgefriemeld en soms wordt ook de iPad helemaal uitgezet en dat moet niet, want dan gaan de instellingen van de nu goedwerkende kaartlezer verloren.
Voor de mensen die bardienst draaien en voor degenen die dat ook best willen gaan doen: er ligt nu een voorlopige handleiding voor ons kassasysteem bij de iPad. (of lees hem HIER)
We veronderstellen, dat de friemelaars stoppen met friemelen nu duidelijk is dat de snoertjes niet bestemd zijn voor het opladen van telefoons. We hebben nog een extra oplaadsnoertje voor de telefoons neergelegd. Voor diegenen die geen dyslexie hebben, heeft Herman briefjes op het snoertje en de printer gedaan, zodat er geen twijfel mogelijk is: geen gefriemel meer.

Algemene Ledenvergadering is op dinsdagavond 27 augustus. Het bestuur werkt in deze fase aan het opstellen van de stukken. Rond de 20e ontvangt iedereen per mail de agenda en de stukken.

Nu je toch leest: wie kan komende donderdag de bardienst doen?

Vrijdag is er geen vrij spelen, tenzij er iemand opent en de verantwoordelijkheid voor de bar op zich neemt.

We zijn intensief bezig om de mogelijkheden voor zonnepanelen te onderzoeken. Op de ALV meer daarover.

De herendouche is nu al aan het aftakelen. We overwegen nu even een tijdelijke oplossing. Er is duidelijk verkeerd materiaal gebruikt voor de wanden. Je begrijpt: een lastige procedure (aannemer) om de douche vochtbestendig te krijgen. Wat bij een douche nochtans een basisvoorwaarde is voor een lang leven.

Leen en Herman ook.

 

2 gedachten over “Gefriemel, vraagjes, informatie

 1. friemelen ww. ‘onrustige bewegingen met de vingers maken’
  Nnl. friemelen ‘id.’, bijv. in zijn vingers, frommelend en friemelend en knijpend en rekkend [1889; WNT knijpen], terwijl de vingers friemelden, om de korte eindjes wol [1905; WNT wriemelen].
  Ontstaan als variant van ? frommelen, mogelijk onder invloed van ? wriemelen.
  Slechts een van de deelbetekenissen van frommelen is door friemelen overgenomen, namelijk die van het onrustig bewegen met de vingers, en dan met name in de combinatie friemelen aan (= frommelen aan). Volgens het WNT zou friemelen uit wriemelen ‘zich door elkaar bewegen, wemelen’ zijn ontstaan. Dat is echter onwaarschijnlijk; wriemelen ligt weliswaar in hetzelfde betekenisveld, maar er is een belangrijk verschil in gebruik tussen beide woorden: friemelen (ergens aan of mee) wordt slechts door personen gedaan; wriemelen (ergens) door een collectief of iets in het meervoud. Maar ook de verklaringen in de oudere etymologische woordenboeken zijn te betwijfelen: dat friemelen uit fi(e)melen zou zijn ontstaan naar analogie van frommelen uit fommelen (FvW) is vrijwel uitgesloten: fimelen verouderde al in de standaardtaal van de 17e eeuw en bestond ten tijde van de opkomst van friemelen hooguit nog dialectisch.
  Lit.: M. Philippa (1994), ‘Tussen friemelen en fröbelen’, in: OT 63, 24

 2. Vanmiddag, woensdagmiddag, om 16 uur geopend. Om 16. 3 0 weer gesloten want toen was er nog niemand. Hoop dat niemand voor een dichte deur heeft gestaan.
  Floor

Gesloten voor reacties.