Donderdagavond weer conditietraining buiten!

Een paar weken geleden nodigde Bettine jullie uit:

“Voeten van de vloer, elkaar weer zien en je lekker in het zweet werken.

Kom naar het Amsterdamse Bos om je voor te bereiden op het post-corona tafeltennisseizoen
Bettine heeft een conditieprogramma (geen muziek) en hoopt jullie op de donderdagavonden te zien in ‘t Amsterdamse Bos.
Na afloop met een zelf meegenomen drankje socializen.
Verzamelplaats: Op de grote parkeerplaats aan het begin van de Bosbaan.
Tijdstip: Iedere donderdagavond om 19.00 uur
Graag opgeven wie belangstelling heeft!  bettinevriesekoop@yahoo.com  ”

Mooi initiatief dat zeker een nuttige voorbereiding is en er voor zorgt, dat we contact houden met elkaar. Dat dit ook klopt, zie je op de foto van afgelopen donderdagavond.
De training is nu twee keer geweest en, zoals te verwachten, zijn de berichten positief.
Zo doe je dat dus samen. Komende donderdag kun je weer.

We streven er natuurlijk naar vanaf  woensdag1 juli te gaan genieten van onze doorstart. US mag beginnen!!! We moeten dan wel een door de gemeente goedgekeurd protocol hebben. Hoe voldoen we aan de Coronarichtlijnen?!

Eind deze week verwachten we het basisprotocol van de NTTB. Dat zetten we dan onmiddellijk om naar een eigen protocol. Dienen het in bij de gemeente en dan mag je toch verwachten, dat ze snel reageren….

Gezonde groeten en komende donderdag veel plezier in het Amsterdamse bos.

Leen

3 gedachten over “Donderdagavond weer conditietraining buiten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.