Historie van Tempo-Team

De geschiedenis van Tempo-Team begint al in 1938. Toen werd er in een westelijke woonwijk van Amsterdam een ontspanningsvereniging opgericht met de naam ‘Spel en Vriendschap’, waarin tafeltennis één van de bezigheden was. Al snel werd er deelgenomen aan wedstrijden, die veelal gingen tegen gelijksoortige verenigingen uit andere delen van de stad. Na WO II vond er een heroprichting plaats omdat de vereniging vanwege de oorlogssituatie niet meer had kunnen functioneren, onder meer vanwege vordering van het clublokaal door de bezetter. Niet lang daarna schaarde de club zich ook onder de paraplu van de NTTB. Een voorspoedige ontwikkeling in de volgende jaren maakte het noodzakelijk uit te zien naar een betere speelzaal en daarvoor werd tenslotte onderdak gevonden bij het Sint Nicolaas Lyceum, dat ook al andere sporttakken kende onder de naam ‘Wilskracht/SNL’, welke vervolgens ook door de tafeltennissers werd aangenomen.

Inmiddels was elders in Amsterdam in 1947, als onderdeel van de R.K. Sint Jozefs Gezellenvereniging, een andere vereniging opgericht onder de naam ‘Smash’, waar na enige jaren tal van in die tijd gerenommeerde namen op de spelerslijst stonden. Zo werd onder andere het eerste kampioenschap voor jeugdteams in Nederland binnengehaald. Na verloop van jaren kwam er de behoefte aan toch een regelmatiger aanwas van vooral jeugdspelers en begerige blikken gingen richting Wilskracht, dat immer kon putten uit het rijke arsenaal van het SNL. Zo kwamen in 1965 de kwantiteit van Wilskracht en de kwaliteit van Smash bij elkaar in de grote fusievereniging ‘SNL Smash’. Nog niet oplosbaar was de wens om alle leden onder één dak te brengen, de jeugd bleef in de sportzaal van het lyceum en de senioren maakten gebruik van ruimtes in diverse parochiehuizen in de stad.

Eind jaren ’60 verandert de naam van de vereniging weer, ditmaal als gevolg van een nieuw fenomeen : een sponsor. Als eerste sportclub in Nederland neemt SNL/Smash de naam van een geldschieter aan en presenteert zich als ‘Hunter 25’. Een plaats in de hoogste klasse van de competitie wordt in die tijd steeds met goed gevolg verdedigd, maar de echte grote successen komen er als de club nóg een keer wordt omgedoopt, opnieuw ten faveure van een sponsor. Vanaf september 1970 is ‘Tempo-Team’ de nieuwe naam en dat is tot op heden zo gebleven, al werd de relatie met het gelijknamige uitzendbureau na een ongekende bloeiperiode van meer dan 20 jaar beëindigd. Min of meer noodgedwongen door de hoog oplopende huurprijzen wordt intussen toch een lang gekoesterd ideaal verwezenlijkt. In de zomer van 1985 wordt in geheel eigen beheer een tafeltenniscentrum ingericht en daarmee spelen alle leden onder hetzelfde dak.

Kort na de eeuwwende wordt de vereniging benaderd door de Gemeente Amsterdam met de boodschap dat het clubgebouw gesitueerd is op de kop van de Zuidas en dientengevolge plaats zal moeten maken voor realisering van plannen in deze belangrijke hoofdstedelijke ontwikkeling. Wat volgt is jarenlang overleg over mogelijkheden van verplaatsing, waarbij tal van opties de revue passeren, maar heel lang niet leiden tot een bruikbare oplossing. Pas na een voor de vereniging ondersteunende motie van de gemeenteraad kan er vaart gemaakt worden en wordt uiteindelijk in 2013 een nieuwe locatie voor huisvesting gevonden. Met de intentie-overeenkomst van alle partijen op zak wordt er een definitief plan ontwikkeld voor een nieuwbouwproject dat in 2016 tot uitvoering komt. Vanaf januari 2017 beschikt Tempo-Team dan over een ultramoderne accommodatie, op maat gesneden voor tafeltennisactiviteiten.

Naast deze hoofdlijn zijn er uiteraard een schat aan historie en tal van anekdotes en wetenswaardigheden over Tempo-Team bekend. Het grootste deel daarvan is ook vastgelegd in de jubileumboeken die werden uitgebracht bij het 50- en 60-jarig bestaan en die zorgvuldig en overzichtelijk werden samengesteld in overleg met onder meer belangrijke leden van het eerste uur.

tt-logo-klein