De ALV en ere wie ere toekomt


Vorige week dinsdagavond was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). De gebruikelijke ongeveer 25 leden waren er om te reageren op de gang van zaken van afgelopen jaar en hoe verder dit jaar. Een beperkt aantal afmeldingen en de resterende ongeveer 150 leden kwamen gelukkig niet opdagen. Dank jullie allemaal.
Op de ALV werd Marcel Frijhoff met algemene stemmen benoemd tot ere-lid.
Het bestuur had hem aan de ALV voorgedragen wegens zijn gedurende vele jaren grote inzet voor Tempo-Team en daarnaast ook voor het vele werk, dat hij voor tafeltennis in het algemeen deed en doet, regionaal en landelijk.
Een paar flessen wijn en een inspirerend boek werden hem namens het bestuur aangeboden bij dit voor hem feestelijke gebeuren.

Er was meer te vieren. Onze accurate en  onze club een warm hart toedragende penningmeester, Mia de Boer-Bleijswijk, beëindigde haar werkzaamheden na 14 jaar. De grote dank daarvoor werd bekrachtigd door Mia tot Lid van verdienste te benoemen.

Gerrie Koopman werd door de vergadering tot haar opvolger benoemd. Hij kon helaas de positieve reacties niet in ontvangst nemen: griep.

Ten slotte werd onze Frits Scholler nog in het zonnetje gezet. Hij is al 25 jaar een graag gezien lid en daarbij 25 jaar samen met Marcel Versteeg in een team. Een man op wie je kunt rekenen dus. Speld gelijmd?

Ten slotte, ten slotte. De ALV ging akkoord met een verhoging van de contributie voor alle soort leden met € 10.-. Ingaande het seizoen 2018-2019.

 

Het Bestuur