Contributie en Ledenadministratie

Wil je lid worden van Tempo-Team? HIER vind je ons aanmeldformulier.
OPZEGGEN en het doorgeven van wijzigingen kan via DIT e-mailadres.

Als lid van Tempo-Team ben je ook (verplicht) lid van de NTTB. Installeer de NTTB-app op je mobiele telefoon, met daarin opgenomen jouw ledenpas.. Zorg ervoor deze altijd te kunnen tonen bij wedstrijden en toernooien.

Onderstaande analoge ledenpas wordt sinds 2020 niet meer uitgegeven, maar blijft voor bezitters ervan vooralsnog geldig.

Voor snelle en makkelijke communicatie wil de vereniging graag gebruik maken van een geldig e-mailadres.
Alle adreswijzigingen en opzeggingen dienen reglementair per e-mail of schriftelijk aan de ledenadministratie gemeld te worden.

De club verzorgt ook de verandering bij de NTTB.
Onze voorwaarden en privacyverklaring voor het lidmaatschap vind je HIER
Download HIER de machtiging voor de automatische incasso van de contributie.
HET VERENIGINGSJAAR LOOPT VAN 1 JULI T/M 30 JUNI.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar!

Voor het verenigingsjaar 2023-2024 bedraagt de contributie:
• Jeugd recreatief        € 155,-
• Jeugd competitie      € 185,-
• Senioren recreatief   € 185,-
• Senioren competitie € 235,-
(eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 10,-)
Bankgegevens voor het betalen van de contributie:
Rekeningnummer  NL44 INGB 0004 9807 60
t.n.v. Tafeltennisvereniging Tempo-Team.
Sinds 2019 worden de betalingen van de contributie geregeld via automatische incasso.
Via onderstaande link kun je de machtiging downloaden, printen, invullen en scannen en via mail terugsturen naar penningmeester@ttv-tempoteam.nl.
Afgeven aan de bar kan natuurlijk ook! Overigens, je kunt ook bij de bar een automatische incassoformulier krijgen om in te vullen.
Download HIER de machtiging.

Machtigen is makkelijk!

• Je vergeet nooit te betalen
• Je bespaart jezelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen
• Je houdt zeggenschap doordat je een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken
• Je kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken