Contributie en Ledenadministratie

Wil je lid worden van Tempo-Team? HIER vind je ons aanmeldingsformulier.

Als lid van Tempo-Team ben je ook lid van de NTTB (verplicht). Deze voorziet je bij aanmelding van een ledenpas. Zorg ervoor deze altijd te kunnen tonen bij wedstrijden en toernooien.

Voor snelle en makkelijke communicatie wil de vereniging graag gebruik maken van een geldig e-mailadres.
Alle adreswijzigingen en opzeggingen, dienen reglementair per e-mail of schriftelijk aan de ledenadministratie gemeld te worden.
LID WORDEN/OPZEGGEN en het doorgeven van wijzigingen kan HIER.
De club verzorgt ook de verandering bij de NTTB.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar!

 

Voor het verenigingsjaar 2018-2019 bedraagt de contributie:
Jeugd recreatief        € 115,-
Jeugd competitie      € 145,-
Senioren recreatief   € 145,-
Senioren competitie € 195,-
(eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 10,-)
Bankgegevens voor het betalen van de contributie:
Rekeningnummer  NL44 INGB 0004 9807 60
t.n.v. Tafeltennisvereniging Tempo-Team.