Bestuursleden

Bestuur
Voorzitter: Leen Speelman (06-4998 2473)
Secretaris: Jan Snepvangers (06-3373 0933)
Penningmeester: Gerrie Koopman (06-13659872)
Ledenadministratie: Hossein Rashidi (06-29521592)
Algemene bestuurstaken: Marcel Nabarro (06-2505 6260)
(klik op de naam voor het verzenden van mail)