Ben je ook een Vriend?

Beste leden en ook niet-leden,

Voel je je verbonden met Tempo-Team? We hopen en vertrouwen dat heel veel van jullie daar spontaan JA op zeggen.
Om dat JA sterker te maken, is het belangrijk, dat er aan allerlei voorwaarden kan worden voldaan. Bijvoorbeeld, dat er voldoende trainingsmogelijkheden zijn, de zaal vaak open is voor vrijspelen, dat er camera’s komen om onze eigendommen te bewaken, dat we de contributie voor diegenen die minder financiële mogelijkheden hebben haalbaar houden, dat we onze naam op de gevel hebben, dat …. ga maar door. Belangrijke zaken, en de meeste vragen geld. O ja, horecavergunning € 1905,- voor drie jaar.

Dit alles staat naast de vaste lasten voor de huur van de accommodatie en de hoge afdracht aan de bond. De contributies en de inkomsten uit de bar zijn hoogstwaarschijnlijk net genoeg om onze hoge vaste lasten te voldoen.

Als bestuur willen we graag een beleid kunnen maken en uitvoeren dat zoveel mogelijk leden binnen het JA-gevoel houdt en brengt. Bij dat brengt denken we vooral ook aan de vele nieuwe leden: kunnen we ze bijvoorbeeld voldoende trainingsmogelijkheden aanbieden?

Om onze mogelijkheden op peil te houden hebben we als bestuur op de ALV voorgesteld om via donaties extra inkomsten te verkrijgen.

In de praktijk betekent dit: Vrienden van Tempo-Team is afgelopen dinsdag 5 september geboren. En hoe mooi, de eerste € 400- is al binnen!!! Dank, dank.

Overigens, elk bedrag is welkom! Bij donaties van € 50 of meer kan je kiezen voor een naambordje op de ‘Steunpilaar’ in onze barruimte, dan ben je een van de zichtbare vrienden van onze club.
Uiteraard ben je bij elke donatie een steunpilaar voor onze club!

O ja, er is geen limiet aan de hoogte van de donatie..

HIER kun je opgeven dat je je meedoet met Vrienden van Tempo-Team. Op het formulier kun je de hoogte van je donatie invullen en aangeven of je al dan niet een bordje wil. Ook geef je aan of je donatie eenmalig is of jaarlijks. In het laatste geval krijg je dan van onze nieuwe penningmeester Gerrie Koopman volgend jaar een betalingsverzoek.
Dit jaar stort je spontaan zelf o.v.v. Vrienden van…

In de aanhef richten we ons ook op niet-leden. Immers, je hoeft niet perse lid te zijn om onze club een warm hart toe te dragen en dat om te zetten in een donatie.

Dat laatste schrijf ik uit eigen ervaring.

Dit alles zodat we als bestuur beleid kunnen uitvoeren, waardoor je JA blijft zeggen tegen tafeltennis en tegen Tempo-Team.

We zijn blij met iedere donatie. En hoe dan ook, donatie of niet: we zijn blij met jullie.

Namens het bestuur,

Leen Speelman, voorzitter