Beleidsplan 2019-2023


Afgelopen maanden heeft het bestuur een beleidsplan ontwikkeld voor de komende vijf jaar. Via DEZE link kun je het lezen. Uiteraard staat het bestuur open voor op- en aanmerkingen, suggesties en overleg over het voorgenomen beleid.

Namens het bestuur
Leen Speelman