Agenda A.L.V. ma. 5 oktober 2020

Hierbij de agenda voor de komende Algemene Leden Vergadering en het Jaarverslag 2019-2020
Aanvang 20:00u. tot uiterlijk 22:30u.
AANMELDEN VERPLICHT!!
HIER AANMELDEN

AGENDA

Algemene Ledenvergadering – maandag 5 oktober 2020

 1. Opening en mededelingen, waaronder berichten van verhindering
 2. Ingekomen stukken en overige aanvullingen op de agenda
 3. Bespreking Jaarverslag (Bijlage 1, blz. 12)
  1. Voorwoord van de voorzitter
  2. Verslag Algemene ledenvergadering op dinsdag 27 augustus 2019 (Bijlage 1 en Bijlage 2: Presentielijst)
  3. Verslag van de Ledenadministratie 
  4. Verslag van het Secretariaat
  5. Verslag van het wedstrijdsecretariaat
  6. Verslag training en vrij spelenPAUZE
  7. Financieel verslag 2019-2020 en toelichting (Bijlage 3)
  8. Bespreking begroting 2020-2021
 4. Bespreking contributie 2021-2022.
  Voorstel om ingaande 1 juli 2021 de contributie met €10.- per jaar te verhogen; voor alle soorten lidmaatschap.
 5. Voorstel tot invoering nieuwe clubshirts
 6. Nieuwe kascommissie
 7. Benoeming Herman van Haasteren tot lid van verdienste van Tempo Team
 8. Verzoek tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar
 9. Aftredende bestuursleden en herkiesbaarheid
 10. Behandeling van eventuele voorstellen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het Jaarveslag 2019-2020 vind je HIER

3 gedachten over “Agenda A.L.V. ma. 5 oktober 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.